3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δήμος Αμυνταίου Ν. Φλώρινας

e-mail : mail@3dim-amynt.flo.sch.gr

 

3ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου